Polityka prywatności

1.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez nich usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca/Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt 3.7.1 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

1.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

1.4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.